Nasze dane kontaktowe

Hotline

Hotline DISPONIC:
tel. 12 313 45 19

Wsparcie techniczne (mail)

Support DISPONIC:
hotline@disponic.pl

Osoby kontaktowe (godz. 9.00 – 17.00)

Prezes Zarządu:
Jochen Hahn
0049 711 380155 00
hahn@bite.de

Prokurent:
Robert Chustecki
12 313 45 19
robert.chustecki@bite.de

Kontakt

Bite Sp. z o.o.
ul. Solna 1/51
30-527 Kraków
Polska

info@disponic.pl
12 3134519