PARTNERZY

 

Logo PIO

 

 

POLSKA IZBA OCHRONY

 

Miło nam poinformować Państwa, że nasza firma została członkiem Polskiej Izby Ochrony.

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy.

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

a) ochrony osób i mienia,

b) projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia,

c) szkolenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinach określonych w pkt. a i b,

d) doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia,

e) usług detektywistycznych,

f) reklamowym, promocyjnym i wydawniczym w zakresach wymienionych w pkt. a-e.

Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Strona PIO

 

logotyp nowy do notatki

 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA

 

Bite sp. z o.o. jest również członkiem wspierającym Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA.

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel działań Związku, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Związek aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwraca na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

Strona PZP OCHRONA

 

PIGC

 

 

POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI

 

 

Bite sp. z o.o. należy również do Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, reprezentującej sektor związany z branżą utrzymania czystości.

PIGC została zarejestrowana 16 października 2008 roku i jest kontynuacją Polskiego Stowarzyszenia Czystości powstałego w roku 2000

Obecnie zrzesza blisko 100 firm, w tym usługodawców, producentów, dystrybutorów, firmy pralnicze, szkoleniowe, konsultingowe etc.

Zadaniem Izby jest rozpowszechnianie i reklamowanie branży utrzymania czystości jako ważnej i niezbędnej działalności gospodarki oraz czynne branie udziału w procesach legislacyjnych, których zadaniem jest współpraca z instytucjami rządowymi przy wprowadzaniu korzystnych przepisów i regulacji dla branży utrzymania czystości.

Strona PIGC

 

CKIDK_ENIGMA_LOGO_MINI

 

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kadr ENIGMA

 

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kadr ENIGMA powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zrzeszającego firmy z branży zabezpieczeń. Centrum prowadzi szeroko rozbudowaną działalność szkoleniową w szczególności w zakresie projektowania, instalacji i obsługi systemów zabezpieczeń technicznych i zabezpieczeń informatycznym ale również zabezpieczenia osób i mienia, doradców w zakresie ochrony przemysłowej, publicznej i osobistej, technik interwencyjnych. Enigma organizuje specjalistyczne szkolenia dla pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu systemów alarmowych. Programy i materiały szkoleniowe opiniowane są przez Radę Naukową, która czuwa nad realizacją procesu dydaktycznego prowadzonych szkoleń. Ponadto wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na szkolenia o innej tematyce, Enigma rozszerza swoją ofertę o nowe tematy.

Cele Enigmy

• wysoki poziom kształcenia kadry specjalistów z branży zabezpieczeń technicznych, informatyczych i fizycznych

• podnoszenie jakości usług poprzez edukację z zakresu systematów zabezpieczeń technicznych

• rozpowszechnianie wiedzy na temat dostępnych na rynku bezpieczeństwa profesjonalnych i innowacyjnych rozwiązań

• wspieranie i kierunkowanie kadry we właściwym doborze rozwiązań

ENIGMA jest wpisana na listę niepublicznych placówek oświatowych i realizuje programy szkoleniowe opierające się o profesjonalną i realizowane są szkolenia zgodnie z programem opracowanymi zgodnie z wymogami rynku.
Centrum współpracuje z szeregiem jednostek edukacyjnych, w tym ze znanymi i cenionymi uczelniami wyższymi, z którymi wspólnie realizuje założone cele.
Wykładowcy prowadzący szkolenia należą do wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach.

Strona CKiDK ENIGMA

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Facebook

YouTube

LinkedId